Easyweb

Vyskúšajte náš exkluzívny pohodlný nástroj na online generovanie webov na 3 kliknutia z pripravených šablón.

Vytvorenie účtu
V administrácii hostingu v sekcii „Web“ si vyberte prázdny adresár subdomény (napr. /www) a zaškrtnite checkbox „EasyWeb“. Ďalej si na stránke vytvorte užívateľa pre prístup do editoru „EasyWeb“ a nastavte mu oprávnenia k adresáru subdomény. Jeden uživateľ môže mať viac adresárov k editácii.

Návod na použitie editoru
Úpravu webu začnite spustením internetového prehliadača Firefox alebo Chrome. Použitie Internet Exploreru je možné, ale nedoporučujeme ho, editácia webu je v ňom výrazne pomaľšia.

Do adresného riadku napíšte easyweb.pipni.cz, kde se prihlásite svojim užívateľským menom a heslom. Objaví sa panel s dvomi tlačidlami – „Publikovať“ a „Upraviť“. Tlačítko „Upraviť“ vám umožní editovať obsah webu, tlačítkom „Publikovať“ prenesiete upravovanú verziu na Internet.

Práca v editore pre úpravu webových stránok
Z pohľadu editora je web rozdelený do štyroch oblastí – záhlavie, navigačné menu, stĺpce s prvkami obsahu a zápätie.

Záhlavie obsahuje hlavný nadpis a podnadpis, je spoločné pre všetky stránky webu. Okrem editácie textu, sa dá upraviť veľkosť nadpisu i podnadpisu a tiež sa dá do záhlavia vložiť ľubovoľný obrázok.

Navigačné menu slúži k prepínaniu medzi jednotlivými stránkami, spravidla je umiestnené medzi záhlavím a obsahom, ale môže byť aj nad záhlavím vedľa záhlavia alebo vedľa obsahu.

Stĺpce s obsahom sú vyplnené tzv. boxami, ktoré sú nositeľmi samotného obsahu. Boxov je viac druhov a líšia sa obsahom, ktorý sa dá do nich vložiť. Boxy sa dajú použiť pre text, obrázky, fotogalériu, súbory, mapu a kontakty. Spoločnou vlastnosťou boxov je možnosť nezobraziť nadpis boxu a možnosť box zvýrazniť (spravidla rámčekom alebo farebným pozadím).

Zápätie je ukončovací prvok každej stránky a podobne ako záhlavie je spoločné pre všetky stránky webu. Dá sa ale upraviť text, ktorý obsahuje.

Editor webu má dve úrovne ovládania, a to nástrojovou lištou v hornej časti stránky a priamou editáciou objektov. Priama editácia spočíva v ponuke príkazov, ktorá sa objaví na každom objekte, vo chvíli keď naň prejdeme kurzorom. Každý objekt zobrazí len tie funkcie, ktoré sa dajú s daným objektom použiť.

Operácia so stránkami
Na nástrojovej lište je úplne vľavo rozbaľovací zoznam s jednotlivými stránkami. Aktuálne zvolenú stránku zobrazenú na rozbaľovacom zozname je možné práve editovať (napr. „Kontakty“).

Druhou položkou zľava sú možnosti úpravy jednotlivých stránok („Stránka“). Stránku je možné pridať, odstrániť, zmeniť jej názov a zmeniť poradie jednotlivých stránok. Jedna zo stránok je označená ako „Domovská stránka“, pri úprave poradia stránok vidíte jej adresu index.html a táto stránka sa zobrazí ako prvá po zadaní webovej adresy do prohliadača.

Pri nastavení stránky môžeme ešte zadať titulok stránky a popis stránky (tieto údaje naplnené kľúčovými slovami zlepšia vyhľadateľnosť webu internetovými vyhľadávačmi).

Zmena vzhľadu a rozloženie
Tretie tlačítko zľava na nástrojovej lište, „Rozloženie“ slúži k nastaveniu počtu a šírky stĺpcov obsahu na stránke. Vždy je možné zvoliť tri základné rozloženia – jednostĺpcové rozloženie, dvojstĺpcové rozloženie s ľavým stĺpcom širším a dvojstĺpcové rozloženie s pravým stĺpcom širším. Niektoré vzhľady umožňujú ešte ďaľšie možnosti rozloženia a to napr. dvojstĺpcové s rovnakou šírkou oboch stĺpcov alebo trojstĺpcové.

Zmena vzhľadu prebieha v dvoch krokoch. V rozbaľovacom zozname „Vzhľad“ najskôr vyberieme činnosť a následne šablonu.

Pridávanie boxov a práca s boxami
Rozbaľovací zoznam „Pridať“ uprostred lišty vloží na stránky box s daným obsahom. Box sa ihneď po vložení zobrazí hore v ľavom stĺpci. Polohu boxu možno jednoducho zmeniť funkciou „chyť a ťahaj“, teda po nastavení kurzora na box treba podržať tlačítko myši a celý box sa pretiahne do určeného stĺpca a na určité miesto v stĺpci. K editovaniu obsahu boxu možno nastaviť kurzor na box a z ponuky tlačítok zvoliť „Editovať“.

Text – Tento box slúži ku vkladaniu textu na stránku. Po kliknutí na „Editovať text“ po nastavení kurzora na textový box sa zobrazí jednoduchý textový editor, vybavený základnými formátovacími funkciami. Textom tak možno priradiť formáty odstavca a nadpisu na šiestich úrovniach, možno zmeniť text na tučný, kurzívu či podčiarknutý. Do textu možno taktiež vložiť odkaz na inú časť webu či inú webovú stránku, k tomu slúži tlačítko s ikonou retiazky. Do editoru možno priamo kopírovať text (Ctrl+C, Ctrl+V) z iného zdroja (Word alebo iné webové stránky), je však nutné ho zbaviť všetkých formátov. Toho sa dá jednoducho docieliť tak, že pred vložením do editoru text vložíme do „Poznámkového bloku“, v ňom text znovu označíme a skopírujeme do textového editora.

Kontakt – Pre vloženie kontaktných údajov na stránke použijeme box kontakt. V kontaktnom boxe môžme zadať aj viac adries (napr. prevádzok) a ľubovoľný počet telefónnych čísiel a emailových adries.

Mapa – Pri editáci boxu mapa je možné zvoliť adresu, ktorá bude na mape označená. Upraviť možno aj popis, ktorý sa ukáže nad označeným miestom v „bubline“.

Obrázok – Tento box slúži k vloženiu obrázku do obsahu webovej stránky. Obrázok sa jednoducho nahrá vybraním v zložkách v počítači. Pokiaľ je obrázok väčší než šírka stĺpca, zmenší sa na šírku stĺpca, v opačnom prípade zostane jeho veľkosť pôvodná, ale nevyplní celú šírku stĺpca. Obrázky je možné vkladať vo formáte JPG, PNG a GIF, systém ich na server uloží optimalizované na veľkosť 1000 px po dlhšej strane. Zdrojový obrázok nesmie byť väčší než 20 MB.

Galéria – Slúži k zobrazeniu väčšieho počtu obrázkov. Na webe sa zobrazia v boxe iba náhľady, po kliknutí na náhľad sa obrázok zväčší na celú obrazovku. Nahrávanie prebieha rovnako ako pri obrázkoch, možno však vybrať viac položiek naraz. Obrázky do galérie možno vkladať vo formáte JPG, PNG a GIF, systém ich na server uloží optimalizované na veľkosť 1000 px po dlhšej strane. Zdrojový obrázok nesmie byť väčší než 20 MB.

Súbory – ide o obdobu boxu galérie, akurát je možné na web nahrať súbory ľubovolného formátu. Súbory sa nezobrazia na webe ako náhľady obrázkov, ale ako zoznam odkazov. Ukladaný súbor nesmie mať väčšiu veľkosť ako 30 MB.

Video – Do tohoto boxu môžete umiestniť akékoľvek video zo stránok youtube.com. Pre vloženie videa stačí skopírovať adresný riadok z prehliadača do vstupného poľa, ktoré sa objaví po kliknutí na „Upraviť video“.

Tabuľka – Tento box umožňuje vytvoriť jednoduchú tabuľku, k dispozícii sú len základné nástroje. Možno pridať a ubrať riadok alebo stĺpec, zarovnať text v bunkách a zvýrazniť text tučným písmom.

Náhľad a zatvorenie editoru
Pokiaľ behom editácie webu potrebujete vidieť, ako web bude vyzerať po publikácii, použite tlačítko „Náhľad“. Web sa zobrazí v rovnakej forme, v akej bude na Internete, pokiaľ po ukončení editoru použijete funkciu „Publikovanie“.

Pre ukončenie úpravy webu je treba použiť tlačítko „Uložiť a zavrieť“, vráti vás do základnej stránky s kartou webu. Pokiaľ upravenú (aktualizovanú) verziu budete chcieť zverejniť na Internete, kliknite na „Publikovať web“. Po vypublikovaní si zrejme budete chcieť prezrieť váš web na Internete. Pokiaľ sa vám vaše úpravy v prohliadači neobjavia, je nutné stisknúť kombináciu kláves Ctrl+F5, ktorá vyprázdni vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača a stiahne celý web znovu z Internetu – potom už by úpravy mali byť vidieť.

Upozornenie
Dôležité je si uvedomiť, že existujú dve verzie vašich webových stránok, jedna publikovaná, verejná, která je prístupná na zakúpenej doméne a druhá upravovaná, čo sa zobrazuje v editore. Tá je neverejná a má k nej prístup zákazník a obchodník. Kliknutím na tlačítko „Publikovať“ prepíšete verziu, ktorú ste upravovali v editore, na verziu verejnú. V tej chvíli sú obidve verzie webu rovnaké.

Zavoláme Vám?

Potrebujete sa rozprávať po telefóne?


Sme tu pre Vás, zadajte Vaše telefónne číslo a my Vám zavoláme.
Budete kontaktovaný čo najskôr, ako to bude možné. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.